Meer dan 1100 jaren geleden trok de Noorse vikingkrijgsheer Hrolf (Rollo) plunderen langs de Nederlanden, Engeland en Frankrijk, huwde de Karolingische koningsdochter en vestigde zich als heerser in Normandië. Zijn achterachterkleinzoon Willem hertog van Normandië trok in 1066 naar Engeland en veroverde het land en werd als koning William I the Conqueror stamvader van het Engelse koningsgeslacht. Zijn nakomelingen zwierven uit over de hele wereld, waaronder Nederland, waar o.a. Williams nageslacht Berkhout ontsproot.

Read more